Fysiotherapie

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk gaan.U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven.

oefenruimte

De fysiotherapeut behandelt individueel of in groepen, Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.
Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke therapievorm het beste is. Gekozen kan worden uit:

1.Oefentherapie.
Door het geven van bewegingstherapie kan de bewegingsmogelijkheden van gewrichten worden verbeterd, spierkracht worden vergroot, houding worden verbeterd en het evenwicht worden geoefend. Ook het het aanleren van een betere ademhalingstechniek of het leren beter ontspannen zijn vormen van oefentherapie. Een ander voorbeeld is de rugscholing, het aanleren de rug zo goed mogelijk te gebruiken.

2. Massagetherapie.
Massage is een therapievorm tegen pijn. Naast pijndempend is massage ontspannend en stimuleert het de bloedsomloop.

3. Fysiotechniek.
Hieronder vallen onder meer de warmtebehandelingen, ijspakkingen, electrotherapie en geluidsgolventherapie. Deze therapievormen worden tijdens de behandelingen gebruikt ter ondersteuning bij de oefentherapie en/of massagetherapie.

4. Voorlichting.
Een belangrijke taak van de fysiotherapeut is het geven van voorlichting over hoe men met een klacht of aandoening om moet gaan teneinde herstel of een zo goed mogelijk functioneren mogelijk te maken.

5. Specialismen.
Een aantal klachten vergen een andere aanpak en kan er een beroep gedaan worden op collega’s met specialistische therapiemogelijkheden.


Wij zijn een PlusPraktijk.

Openingstijden

Goedenavond, vandaag is het dinsdag 15 oktober en we zijn geopend van 08:00 tot 20:00.

Kwaliteiten

  Specialist in bewegen
  Snel een afspraak
  Kwaliteit van zorg en resultaat
  Vergoeding alle zorgverzekeraars
  Géén verwijsbrief nodig
  Gratis inloopspreekuur (op maandag van 18-19u)