EGYM / Fysio Fitness algemene voorwaarden

"Voor alle specialisaties hebben wij deskundige therapeuten in huis."

- Fysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 17:00 uur

Wij zijn vandaag telefonisch bereikbaar tussen:

09:00 - 12:30 en 13.00 - 16.00 uur

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Inschrijving
Inschrijven kan alleen fysiek op locatie bij Fysio Heerde. Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst is de inschrijving definitief. 

Betaling en incasso
Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Fysiotherapeutisch Centrum Heerde (Fysio Heerde) om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fysio Heerde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Fysio Heerde en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als né de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd, zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald, tenzij anders overeengekomen met Fysio Heerde.
U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling. Indien Fysio Heerde 2 opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en kan een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Huisregels
Bij het betreden van de sportzaal gaat u akkoord met de huisregels van Fysio Heerde:
-De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
-Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;
-Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
-Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
-Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen;
-Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Fysio Heerde;
-Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht
-Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen te dragen;
-Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
-Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen en alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
-Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;
-Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
-Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Fysio Heerde worden niet getolereerd;
-Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;
Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Fysio Heerde zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen. 

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en EGYM-lidmaatschapsband
Om gebruik te kunnen maken van de EGYM-faciliteiten bij Fysio Heerde ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband. Let op: deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Fysio Heerde zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar het bandje aan gekoppeld is. De lidmaatschapsband dient u bij elke deelname aan de EGYM mee te nemen. Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met Fysio Heerde en kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen voor € 10,-.

Camerabeveiliging/ video- en audio toezicht
Bij Fysio Heerde is voor uw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van uw bezittingen te voorkomen. U kunt Fysio Heerde bezoeken tijdens bemande en onbemande uren. Middels het ondertekenen erkent u, dat u na toegang onder videotoezicht en opname staat. Videotoezicht is beperkt tot de wachtkamer en het sportgedeelte en is niet aanwezig in het de toilet-, kleed- en behandelruimtes; 

Lidmaatschap beëindigen
Opzeggen kan na het contractueel afgesproken termijn per maand, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand voorafgaand aan het nieuwe abonnementstermijn. Opzeggen kan alleen fysiek/persoonlijk bij Fysio Heerde. Na opzegging zal Fysio Heerde de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren. Het lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige verklaring voor een maximale termijn van 3 maanden. Wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Fit Coach vragen om een goed alternatief.
Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor onterecht genoten korting op zowel lidmaatschap als de overige genoten kortingen. IN geval van een gekozen periode van 18 maanden en opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap van 12 maanden.

Eigen risico
Fysio Heerde is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Fysio Heerde; Fysio Heerde kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. U traint op eigen risico, tijdens bemande en onbemande uren.
Let op: heeft u een pacemaker/ICD? Dan is het gebruik maken van de Egym op eigen risico!! Een pacemaker is gevoelig voor elektronische/ magnetische velden, zoals de Egym. Overleg dit eerst met uw eigen (huis)arts.

Openingstijden en prijzen
Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Fysio Heerde behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

Privacyverklaring AVG
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fysio Heerde gebruikt. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent. Onze Privacy Verklaring is te vinden onderaan deze website.

Onze openingstijden

 • Maandag 08:00 - 20.00 uur
 • Dinsdag 08:00 - 20.00 uur
 • Woensdag 08:00 - 20.00 uur
 • Donderdag 08:00 - 20.00 uur
 • Vrijdag 08:00 - 17:00 uur
 • Zaterdag 09.00 - 13.00 uur (sportzaal)
 • Zondag Gesloten

Onze pluspunten

 • PlusPraktijk
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Keurmerk Fysiotherapie
 • EGYM - ook op zaterdag! (M.u.v. za 27 april 👑)

Nieuwsbrief

Benieuwd wat er in de praktijk gebeurt en wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van fysiotherapie? Regelmatig publiceert Fysiotherapie Centrum Heerde een nieuwsbrief vol interessante weetjes.

Volg ons

"Voor alle specialisaties hebben wij deskundige therapeuten in huis."

- Fysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 17:00 uur

Wij zijn vandaag telefonisch bereikbaar tussen:

09:00 - 12:30 en 13.00 - 16.00 uur

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Scroll naar top