Kinderfysiotherapie

"Voor alle specialisaties hebben wij deskundige therapeuten in huis."

- Fysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 20:00

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan werken met volwassenen. De belangrijkste reden hiervoor is dat een kind nog in ontwikkeling is. Er is sprake van een voortdurend proces van groei, rijping en (dus) ontwikkeling. Als dat proces niet helemaal verloopt zoals het hoort, kan dat problemen geven waarbij de kinderfysiotherapeut soms kan helpen. Daarnaast vraagt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering. Het is belangrijk om kinderen aan te spreken op hun niveau, je moet je kunnen verplaatsen in hun belevingswereld.


Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut van onze praktijk werkt altijd hulpvraag gericht. Dit houdt in dat (indien mogelijk) het kind wordt gevraagd wat zijn of haar hulpvraag is. Het kan ook zijn dat ouders en/of leerkrachten een hulpvraag hebben. Door middel van een intake, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Overleg met ouders, leerkrachten, huisartsen, consultatiebureauartsen en andere betrokkenen speelt hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en de ouders een behandelplan op.

De behandeling zal zoveel mogelijk functioneel en spelenderwijs plaatsvinden. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft zo in de eigen vertrouwde omgeving zodat het zich prettig voelt en de kinderfysiotherapeut kan in de thuissituatie van het kind allerlei adviezen geven aan ouders / verzorgers die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar worden (indien mogelijk) in de praktijk onderzocht en behandeld. Voor een goede begeleiding van deze iets grotere kinderen biedt de praktijk meer mogelijkheden en uitdagingen.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Vaak zijn ouders/verzorgers of leerkrachten degene die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureauarts, jeugdarts of kinderarts kan signaleren of een kind belemmerd wordt in zijn/haar ontwikkeling.

Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij baby’s en peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Syndroom van Down

Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties/aandoeningen bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
 • Jeugdreuma 

Directe toegankelijkheid en vergoeding

De kinderfysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat uw kind zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist bij de kinderfysiotherapeut terecht kan. Tijdens de eerste afspraak zal de kinderfysiotherapeut een screening uitvoeren om te kijken of het nodig is het kind in behandeling te nemen. In sommige gevallen zal alleen het geven van adviezen volstaan of zal eerst overleg met uw arts plaatsvinden. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering.
Voor meer informatie zie ook: www.dekinderfysiotherapeut.com

Informatiefolders:

FitKids

Fitkids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding. Bij elk Fitkids-centrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme of een aangeboren hartafwijking mee. 
In Fitkids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkids-programma door te gaan met een andere sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids. Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl 

Onze openingstijden

 • Maandag: 08:00 - 20:00
 • Dinsdag: 08:00 - 20:00
 • Woensdag: 08:00 - 20:00
 • Donderdag: 08:00 - 21:00
 • Vrijdag: 08:00 - 17:00
 • Zaterdag: Gesloten
 • Zondag: Gesloten

Volg ons

"Voor alle specialisaties hebben wij deskundige therapeuten in huis."

- Fysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:00 - 20:00

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Scroll naar top