Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van het dagelijkse handelen.

Ergotherapie richt zich niet op de aandoening, maar op de praktische gevolgen daarvan. Met behandeling, begeleiding en advies probeert een ergotherapeut ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse handelingen weer kunt uitvoeren.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn/haar gewone dagelijkse handelingen en activiteiten als gevolg van een ziekte, handicap of ouderdom niet, of niet meer naar wens kan uitvoeren. Ook mantelzorgers kunnen een verwijzing voor ergotherapie krijgen om te leren hoe zij de zorgvrager het best kunnen begeleiden.

De ergotherapeut onderzoekt eerst wat nu precies het probleem is en gaat daarna samen met de cliënt aan de slag om het probleem (zo goed mogelijk) op te lossen. Dit kan zijn door oefeningen te doen, het probleem op een andere manier aan te pakken of de omgeving zo in te richten dat de handeling wel lukt (bijvoorbeeld met een hulpmiddel).

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vanuit het basispakket vergoed. Vergoeding van extra uren is per verzekeraar en per aanvullende polis verschillend. Vraag hierover informatie bij uw zorgverzekeraar.

Als u denkt dat een ergotherapeut u kan helpen, kunt u een verwijzing voor ergotherapie van huisarts of specialist aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de praktijk met uw vragen, om te achterhalen of ergotherapie u kan helpen


Wij zijn een PlusPraktijk.

Openingstijden

Goedemorgen, vandaag is het maandag 27 januari en we zijn geopend van 08:00 tot 20:00.

Kwaliteiten

  Specialist in bewegen
  Snel een afspraak
  Kwaliteit van zorg en resultaat
  Vergoeding alle zorgverzekeraars
  Géén verwijsbrief nodig
  Gratis inloopspreekuur (op maandag van 18-19u)