Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm waarbij men bezig gaat met het doen van activiteiten, opdrachten en oefeningen met als doel het tot stand brengen van gedragsverandering, waardoor de psychische of lichamelijke klacht verminderd of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de klacht niet haalbaar is, leert de psychomotorisch therapeut de patiënt om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren. Bij de therapie staat de verbinding tussen denken, voelen en handelen centraal. De activiteiten zijn gericht op lichaamsbeleving en lichaamservaring tijdens het bewegen.

De psychomotorisch therapeut
Lichaamshouding en lichaamstaal, maar ook het gedrag dat iemand laat zien in specifieke beweegsituaties zijn voor een psychomotorisch therapeut belangrijke aanknopingspunten die iets zeggen over iemands klachten. Door middel van beweging en lichaamservaring wordt het gedrag van de patiënt onderzocht en met hem of haar besproken. De patient doet daardoor nieuwe ervaringen op wat betreft denken, voelen en handelen. Op deze wijze worden belemmerende overtuigingen en ingesleten patronen vervangen door realistische gedachten en gedragingen die bijdragen aan het verminderen of wegnemen van de klachten. Soms zijn bepaalde ingesleten patronen na een levensveranderende gebeurtenis (zoals het oplopen van hersenletsel) of bij het hebben van chronische pijn niet meer zo handig waardoor klachten blijven bestaan. Mensen zijn zich daar niet altijd van bewust. Een psychomotorisch therapeut helpt vaste, ingesleten patronen te doorbreken waardoor mensen weer regie krijgen over hun eigen lichaam

Voor wie?
Psychomotorische therapie is een behandelwijze voor een breed scala aan klachten en is gericht op het verminderen of wegnemen van klachten zoals:
– Chronische pijn;
– Vermoeidheidsklachten na niet-aangeboren hersenletsel;
– Emotieregulatieproblematiek;
– Somberheid;
– Prikkelbaarheid;
– Spanningen;
– Zich niet kunnen ontspannen;
– Onzekerheid;
– Sub-assertiviteit of verminderde weerbaarheid;
– Burn-out;
– Gebrek aan (zelf)vertrouwen.
Psychomotorische therapie is geschikt voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen en kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden.

Vergoeding
Psychomotorische therapie wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering, maar het kan per zorgverzekeraar verschillen welk deel vergoed wordt. Informeer daarom altijd eerst bij uw eigen zorgverzekeraar. Dat voorkomt vervelende verrassingen achteraf.


Wij zijn een PlusPraktijk.

Openingstijden

Goedemorgen, vandaag is het dinsdag 17 september en we zijn geopend van 08:00 tot 20:00.

Kwaliteiten

  Specialist in bewegen
  Snel een afspraak
  Kwaliteit van zorg en resultaat
  Vergoeding alle zorgverzekeraars
  Géén verwijsbrief nodig
  Gratis inloopspreekuur (op maandag van 18-19u)